Itt a fordulat, euróbevezetést akar az MNB?

euro 02

A jegybank szakértőinek tanulmánya szerint a monetáris politika 2010-es években követett gyakorlata, a javuló versenyképességet és így gyorsuló uniós felzárkózást hozó tartós leértékelődés mára kontraproduktívvá is válhatott, mivel a gyengülő árfolyam a korábbiaknál sokkal komolyabban járul hozzá az inflációhoz. Ha viszont a leértékelés lehetősége már nem hoz a konyhára a gazdaságpolitikának, kérdés, miért éri meg a forintkurzus fenntartása – s persze az is, mitől lesz magasabb a gazdasági növekedés a következő években.

A gazdaság szerkezete állandó mozgásban van, ezáltal a makrogazdasági összefüggések is folyamatosan változnak, ami befolyásolhatja a gazdaságpolitikai döntéseket – ezzel kezdi terjedelmes tanulmányának összegzését Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közgazdasági előrejelzési és elemzési igazgatóságának vezetője, és Soós Gábor Dániel, a jegybank főosztályvezetője. Az MNB monetáris tanácsának július 4-i ülésérére készített tanulmány fő megállapítása: „azzal, hogy az infláció általánosan visszatért a világba, a vállalati árazások sokkal rugalmasabbá váltak, ami azt eredményezte, hogy az árfolyam inflációra gyakorolt hatása jelentősen – kb. a duplájára – emelkedett, a hatás sebessége pedig kétszer gyorsabb, mint a 2010-es években volt.”

Árfolyamcélja lett a jegybanknak?

Mindez – miként a Portfolio.hu is jellemzi az anyagot – olyan gazdasági tabudöntő megállapítás, amely lényegében zárójelbe teszi a monetáris politika elmúlt évtizedét. A tanulmány szerint például:

minden gazdasági szereplőnek új szemléletben kell az árfolyamra tekintenie: egy stabil, kiszámítható árfolyampálya egyszerre szolgálja az alacsony infláció helyreállítását és megőrzését, illetve a fenntartható gazdasági felzárkózást.

Mindez egy olyan intézménytől leírva megdöbbentő, ahol még a legutóbbi időkben is minden egyes, a forint aktuális erejével kapcsolatos kérdésre az a sablonválasz érkezett, hogy „a jegybanknak nincs árfolyamcélja”.

Versenyképességi kérdés a gyengülő forint

A magyar gazdaság számára a korábbi években számottevő eredményt hozott, hogy a jegybank által irányított mesterséges leértékelődés révén a magyar áruk és termékek versenyképesebbek voltak a világban, hiszen az itthon, döntően forintban keletkező költségekkel a termékekért devizában (döntően euróban) kapott bevétel állt szemben.

A leértékelődés révén az euróban kimutatott kisebb költségek nagyobb nyereséget, illetve szélesebb lehetőséget biztosítottak a cégeknek arra, hogy euróban kifejezett áraikat csökkentsék, ami a világpiaci versenyben a malmukra hajtotta a vizet. Ez a hatás volt az egyik motorja annak, hogy a magyar gazdaság gyorsabb ütemben tudott növekedni az EU-átlagnál, s így folyamatos volt a felzárkózás.

Sajnálatos – és ez az MNB anyagából is kiderül –, HOGY a hazai termelékenységet lényegében csak az árfolyam leértékelődése tudta megtámasztani.

A sikeres exportvezérelt felzárkózást mutató gazdaságokban a versenyképesség, termelékenység folyamatos javulása volt a meghatározó tényező, ami ellensúlyozta a relatív árak emelkedését, és emiatt az árszintek felzárkózását – áll a tanulmányban.

Miközben például Lengyelországban a termelékenységnövekedés kompenzálta a nagyobb bérnövekedést – azaz azért tudtak magasabb bért fizetni az ottani cégek, mert hatékonyabban tudtak termelni a vállalkozások – addig Magyarországon úgy volt jelentős bérkiáramlás, hogy annak a termelékenységben nem volt meg a fedezete, a bérek emeléséhez így számottevően szükség volt a forint leértékelésére.

Az MNB szerint a magyar gazdaságban a forint folyamatos leértékelődése ma már nem hoz annyit a konyhára, mint a korábbi években, aminek okát abban látja az anyag, hogy a komoly exportarány mellett (a GDP 90 százalékát teszi ki a kivitel, ami a 9. legmagasabb az EU-ban), az importarányunk a GDP 94 százalékára rúg, ami a 6. legmagasabb az Unióban. Ennek köszönhetően – miután a Magyarországon termelő vállalatok is importérzékenyek, azaz az erős kivitelhez továbbra is jelentős behozatalra van szükség – a gyengülő forint ezeknél a cégeknél sem jelent már érdemi segítséget, hiszen költségeik döntő része is devizában keletkezik.

euro 03

Mindez ugyanakkor nem új elem, sőt: a magyar gazdaságpolitikának a fentiek miatt prioritása a hazai beszállítói piac fejlesztése. Más kérdés, hogy – miként arra Hegedűs Dániel és Vasvári Tamás a Közgazdasági Szemlében 2020-ban megjelent, egy multinacionális vállalat 2015–2019 közötti beszerzéseit vizsgáló tanulmánya rámutat – bár a hazai tulajdonú magyar beszállítók részaránya és hozzáadott értéke nőtt a beszállítói portfólióban, az összetettebb eszközök beszállítása továbbra is elérhetetlennek tűnik számukra. Ez megint csak a gyengébb termelékenységre utaló jel.

Az energiaszámla torzítja a képet

Az MNB tanulmánya sejtelmesen hallgat arról, hogy az importarány megugrását az elmúlt hónapokban egyértelműen az energiaárak elszakadása okozza. Az import/GDP mutatónk 2021-ben még csak 81 százalék volt, ennek 94 százalékra növekedése egyértelműen az energiaárak megugrásának köszönhető, amelyet – és ez benne van az anyagban – képtelenek vagyunk kivédeni, hiszen olyan termékről van szó, amelynek korlátozott a helyettesíthetősége.

Ennek köszönhető az, hogy miközben az EU-ban a GDP 2,5 százalékáról 7,2 százalékra nőtt az energiabehozatal költsége 2020 és 2022 között, Magyarország esetében 4,2 százalékról 12,6 százalékra emelkedett ez a mutató. Azt, hogy a magyar gazdaság energiafaló, ugyanakkor aligha lehet teljesen az itt megtelepülő, modern technológiát megvalósító nagy exportőrök számlájára írni – a debreceni BMW gyár például kizárólag zöld energiával fog működni a hírek szerint –, inkább a már meglévő üzemek esetében elmaradt energiahatékonysági beruházások a ludasak ebben – s itt visszatérünk ismét a termelékenységi/hatékonysági kérdéshez.

A kkv-k kitörési pontja az export lehet

A jegybank tanulmánya szerint a hazai kis- és középvállalatok esetében sincs már akkora érdemi hatása a forint leértékelődésének annak ellenére sem, hogy a kkv-k költségszerkezete nagyobb arányban tartalmaz forintköltségeket, amit a magasabb bérhányaduk és a döntően magyar piacra termelés indokol. Az MNB szerint ugyanakkor a forintgyengülés jelentékenyen segítette a hazai foglalkoztatottak 68,6 százalékát alkalmazó kkv-k exportpiacra jutását. A tanulmány szerint 2010-es években egy 10 százalékos nominális árfolyam-leértékelődés közel 30 százalékkal növelte a kkv-k esetén az exportpiacra való belépés valószínűségét, s önmagában csak ez az elem 2010 és 2019 között 7-8 százalékkal növelte az exportáló kis- és középvállalatok külpiaci eladásait, minden egyéb változatlansága mellett.

A jegybank szerint azonban ez is változott a 2020-as évekre: számításaik szerint egy 10 százalékos leértékelődés most már „csak” 6 százalék körüli mértékben növeli a kkv-k kivitelét.

Azzal ugyanakkor adós marad az anyag, hogy ha – miként az anyagból kihallható – az árfolyam tudatos leértékelődése elmaradna, akkor miből lenne várható a kkv-k számára a hatékonyságnövelés egyik legfontosabb elemének számító exportpozíció további erősödése.

A jegybank szakértői nemzetközi példákkal támasztják alá, hogy a sikeres felzárkózó gazdaságok esetén általánosan megfigyelhető jelenség a reálárfolyam felértékelődése. A tanulmány szerint a régiós országok felértékelődés és/vagy stabil árfolyam mellett is meg tudták őrizni tőkevonzó képességüket. Fontos hangsúlyozni, hogy a reálfelértékelődés Magyarországon is megfigyelhető volt, annak ellenére, hogy a nominális forintárfolyam folyamatosan romlott.

Az infláció elleni harcban tabuk is dőlhetnek

Az MNB szerint manapság a vállalatok az árfolyam változását nagyobb mértékben és hamarabb érvényesítették az áraikban, mint korábban. Jelenleg 1 százalékkal alacsonyabb árfolyam 0,25-0,35 százalékkal emeli meg a fogyasztói árakat egy év alatt. Korábban ez a hatás mintegy 0,1-0,2 százalék körül alakult. A 2010-es években egy 10 százalékos nominális árfolyam-leértékelődés a reálárfolyamot mintegy 8,5 százalékkal változtatta meg, mivel a hazai árak mintegy 1,5 százalékkal nőttek a gyengülő árfolyam hatására. Ezzel szemben a 2020-as években az MNB értékelése szerint a magasabb hazai inflációs hatás következtében a 10 százalékos nominális leértékelődés csak mintegy 7 százalékos reálárfolyam-leértékelődést jelent.

Az MNB számára mindez annak fényében fontos, hogy megállapításuk szerint a fő jegybanki feladat, az inflációs célkövetés rendszerében nem túl jó hír, hogy az árfolyam leértékelődésének inflációs hatása ma jelentős, miközben a leértékelődésnek az elmúlt évtized második felére jellemző, enyhe pozitív GDP-hatása semlegessé, enyhén negatívvá változott a 2020-as évekre.

Ugyanakkor az elmúlt években épp az volt a forint megtartása melletti fő érv – és az egyébként szerződésben vállalt euróbevezetés folyamatos eltolásának indoka –, hogy az önálló valutával sokkal jobban elérhető a gazdaságpolitikai célok teljesülése, hiszen mód van például a versenyképesség fent vázolt módon történő javítására nemzeti fizetőeszközünk árfolyamának tartós leértékelésével. Ha ennek hatása már nem érvényesül, vagy ráadásul kontraproduktív, akkor – legalábbis a jegybank értékelését továbbgondolva – nincs sok értelme annak, hogy Magyarország kimaradjon az euróövezetből, amely méreténél fogva sokkal alkalmasabb a külpiaci sokkok kezelésére, mint a gyenge, a spekulációk miatt viszonylag könnyen hektikus árfolyamhatásoknak kitett nemzetállami fizetőeszközök, így a forint is.

A tanulmány új színt ad Matolcsy György június eleji mondatainak is. Két éve a jegybankelnök még azt írta, hogy a „forinttal jobban lehetett kezelni a 2020/2021-es válságot, mint az euróval”, illetve, hogy „az járt jól, aki kimaradt az eurózónából”. A múlt hónapban ugyanakkor tőle meglepő módon emlékeztetett az euróbevezetés szerződéses kötelezettségére, jelezve ugyanakkor, hogy csak akkor érdemes lépni a közös európai fizetőeszköz felé, ha elértük az Európai Unió átlagos fejlettségi szintjének nagyjából a 90 százalékát. Ez szerinte 2030-ra teljesíthető. A mostani tanulmány arra viszont nem ad választ, hogy például a leértékelődésből eredő növekedési többletet miből is lehetne pótolni, vagyis mivel lesz tartható a következő években a konvergencia.

Forrás: index.hu

Cookie-kat használunk

Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk a legjobb felhasználói élmény nyújtása érdekében. Ön maga döntheti el, hogy engedélyezi-e használatukat vagy sem. Ha szeretne többet megtudni adatvédelmi szabályainkról és a sütik használatáról, kattintson a 'Több információ' feliratra.