Sátoraljaújhely: Gróf Andrássy Gyula 1823—1890

andrassy000

Galéria a képre kattintva érhető el

Idén ünnepeljük születésének 200. évfordulóját.

Több posztunkban is megjelenik neve, ha visszakeresik, hiszen városunkhoz és Zemplénhez köthető személye.

Kor és harcos társa volt Zemplén vármegye néhai főispánjának, parnói Molnár Istvánnak.

Annak a Molnár Istvánnak, aki az 1848-as forradalom kitörésekor hátrahagyva vagyonos életét azonnal beáll a szabdságharcosok közé és végigjárva a ranglétrát, tizedességen át egészen a százados rangig viszi.

1890-ben így emlékezett vissza Gróf Andrássy Gyulára és ismeretségükre:

"Régen történt, még dicső emlékekben gazdag szabadságharcunk idejében, az isaszegi csata alatt.

Az osztrák sereg erősen szorítván Klapka tábornokot, Damjanich sietett segítségére hadtestével, melynél mint főhadnagy szolgáltam akkor én is.

Alig vonultatta fel csapatait, észreveszi, hogy lent a völgyben, fedetlen helyen 2. osztályhuszárunk van felállítva, mely a Gödöllő felől levő hegyoldalról egy ellenséges üteg által kereszttűzbe vétetett.

»Micsoda szamár állította mészárszékre azokat a huszárokat? - tört ki nyersen, s környezetéhez fordulva folytatá: »Ki kell őket onnan rögtön vezetni!!«

Többen összenéztek s néhány pillanat múlva Andrássy Gyula gróf alezredes, ki azon időben a Damjanich kíséretében volt, »Bársony« nevű fekete telivér paripáján, a legnagyobb karrierben kezdett vágtatni le a dűlőn, végig a réten, a veszélyben levő huszárság felé.

Az ellenséges üteg parancsnoka észrevéve a vágtató törzstisztet, néhány ágyúval lövetni kezdé, de eredmény nélkül, mert elérve rendeltetési helyére, közölte a vezér parancsát s a huszárok sietve kezdettek elvonulni.

Most a gróf, ahelyett, hogy velük tartott volna, visszafordult, s hogy az ellenség figyelmét az elvonuló huszárokról még inkább magára irányozza s ezáltal azokat a további lövetéstől megkímélje, lépésben kezdett visszajönni azon az utón, melyet előbb sebes vágtatva tett meg, s az egész üteg tüzelése mellett, körülte csapkodó ágyúgolyók s az azok által felvágott homokfelhők között lovagolt felénk, kik valósággal lélek vesztve néztük e vakmerőséget, s imádkoztunk lélekben megmeneküléséért.

Végre — körülbelül egy negyedórái kínos várakozás után — kiért a lőtávolból, s midőn hadtestünkhöz visszaérkezett, honvédjeink riadó éljenzéssel fogadták s jutalmul a rettenthetetlen Damjanich is a legnagyobb elismeréssel rázta meg jobbját.

Ekkor voltam én először valóban büszke gf. Andrássy Gyula ismeretségére. "

Molnár István.

A jelenlegi Dózsa György utcát Újhelyen régebben Molnár István utcának hívták.

parnói Molnár István 1907-ben hunyt el, síremléke a sátoraljaújhelyi Temetőben van.

A fotókon/rajzokon ritkán látott jelenetek Gróf Andrássy Gyula életéből.

/gánóczi/

forrás: Elektrónikus Periódika

Hungaricana

Forrás:  Sátoraljaújhelyi Históriák és Vendéglátása Facebook

Cookie-kat használunk

Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk a legjobb felhasználói élmény nyújtása érdekében. Ön maga döntheti el, hogy engedélyezi-e használatukat vagy sem. Ha szeretne többet megtudni adatvédelmi szabályainkról és a sütik használatáról, kattintson a 'Több információ' feliratra.