Vissza a címlapra Olvasói levelek
Hírmozaik - Kultúra - Sport - Helyzetkép - Nyílt tér - Aktuális - Objektív
Járadékbővítő szakképzés

A május elseje után munkanélkülivé válók kevesebb pénzügyi segítségre számíthatnak, mint jelenleg. A jövő hónaptól megszűnik ugyanis a jövedelempótló támogatás, amelyet ma még a járadék kimerítése után két évig kaphatnak az állástalanok. Az eddig 360 napos munkanélküli-ellátási időszak is 270 napos időszakra szűkül. A kilenc hónapi ellátást csak valamilyen képzési programba való bekapcsolódással lehet meghosszabbítani. A kormány a foglalkoztatási törvény módosításával jelentősen megszigorította a munkanélküli-ellátások rendszerét.

Februártól 360 napról 270 napra csökkent a munkanélküli járadék folyósításának ideje, májustól pedig megszűnik a jövedelempótló támogatás is, amelyet két évig kaphattak azok, akik segélyre már nem voltak jogosultak. Akik a munkanélküli ellátás kilenc hónapja alatt nem találnak állást, közcélú munkát kérelmezhetnek az önkormányzatoknál. Amennyiben az önkormányzat nem tud ilyen munkát biztosítani, vagy a munkanélküli bizonyítani tudja, hogy a felkínált állást nem képes ellátni, s igazolhatóan szegény, úgy segélyt kaphat. A kilenc hónapig tartó ellátást csak képzési programba való bekapcsolódással lehet meghosszabbítani. Ha az ellátás kezdetétől számított hat hónapon belül a munkanélküli megkezd valamilyen képzést, akkor a tanfolyam idejére, de legfeljebb egy évre továbbra is megkaphatja a járadékot.

Ezzel a lehetőséggel nem élhet a tartós munkanélküliek jelentős része, hiszen többségüknek általános iskolai végzettsége sincs, így semmiféle képzés nem kínálható fel nekik. Így a jövedelempótló támogatás megszüntetése ezt a réteget érinti a leghátrányosabban. A jövedelempótló támogatáshoz azonban csak azok juthatnak hozzá, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem kevesebb, mint az öregségi nyugdíjminimum 80%-a, azaz 13.280 forint. A támogatás megszűnésével a munkanélkülieknek már nem lesz kötelezettségük a munkaügyi központtal való rendszeres kapcsolattartás. Így várhatóan nem kevés olyan munkanélküli lesz, aki kiesik majd a nyilvántartásból, ami a munkanélküliség csökkenését eredményezheti – legalábbis papíron. Az ellátás megszűnése után tehát egy lehetősége marad a munkanélkülieknek: önkormányzathoz fordulhatnak, amelynek kötelessége, hogy legalább 30 napi munkát kínáljon fel. Ez elsősorban fizikai igénybevételt jelentő közmunka lehet.

A munkanélkülinek a felkínált munkát el kell fogadnia, ha az a képzettségénél egy szinttel alacsonyabb. Aki a harminc napot ledolgozza, jogosultságot szerez szociális segélyre, amelynek összege a nyugdíjminimum hetven százaléka, azaz alig több mint 11 ezer forint. Amennyiben az önkormányzat nem tud munkát kínálni, illetve a munkát egészségügyi okokból a jelentkező nem tudja elvégezni, akkor szociális segélyt kaphat, de csak akkor, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem 13.280 forint alatt marad. A tartós munkanélküliek számára gyakorlatilag az egyetlen esély, ha közmunkákon, vagy alkalmi munkákkal sikerül legalább 200 napnyi munkaviszonyt összegyűjteniük. Így ismét jogosultságot szerezhetnek néhány hétnyi munkanélküli járadékra. Ennek összege legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum kilencven százalékának a kétszerese, azaz 29.880 forint lehet.