Zempléni Vállalkozási Övezet
Befektetői és turisztikai környezet adattára
Zemplén Enterprise Zone
Data Base of Investment and Tourism Environment

Tiszakarád

Önkormányzat címe, Tel./Fax: 3971 Tiszakarád, Engels u. 13.  47/382-006
Polgármester neve: Ungvári József
Település közigazgatási területe (km2) 47,6
Település távolsága a megyeszékhelytől közúton (km): 105 óra: 1,5
Népesség száma (fő): 2815
Regisztrált munkanélküliek száma (fő): férfi: nő:
Aktív népesség száma (fő): Állandó: Ideiglenes:
Átlagkereset (eFt):
Állandó népesség kor szerinti megoszlása (fő): 0-19: 781 20-39: 573 40-59: 700 60- : 750

INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTSÁG

Van
(km)

Nincs
(km)

Intézményi ellátottság

Van
(km)

Nincs
(km)

Vasútállomás   20 Postahivatal x  
Távolsági autóbusz megálló x   Házisorvosi álláshelyek x  
Üzemanyagtöltő állomás x   Gyógyszertár x  
Szálláshelyek   20 Rendőrség x  
Általános iskola x   Vámszabad terület   20
Középiskola   20 Főiskola   20

KÖZÜZEMI ELLÁTOTTSÁG

%

Nincs (km)

KÖZLEKEDÉS

Van (km)

Nincs
(km)

Vezetékes ivóvíz 70   Vasútvonal   20
Csatorna   x Iparvágány   20
Szennyvíztisztítás   x Főútvonal   20
Hulladékkezelés   x Másodrendű út x  
Vezetékes gáz 40   Bekötőút x  
Telefon 35   Kerékpárút   x
Aszfaltzott út 40   Folyami kikötő   20
Ásványok: Ércek: Átl. Aranykorona érték: 12,84
Bükk: Tölgy: Akác: Fenyő: Egyéb:
Víz: Tó: Folyó: Halászat: Vadászat:
Gazdálkodó szervezetek száma típusonként (db):

VÁLLALKOZÓI
KÖRNYEZET

Rt.

Kft.

Bt.

Kkt.

Állami vállalat

Szövetkezet

Egyéni vállalkozó

             

NAGYOBB GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

Cég megnevezése

Termék, tevékenység

Foglalkoztatottak száma

Export (%)

Új Élet Szöv. mezőgazdaság 200  
MANN Hongrie konfekció    
Bodrogközi ÁFÉSZ kereskedelem 16  
Maja-Strucc állattenyésztés    
       
Idegenforgalmi
vonzerők
1. Tisza 2. F.T. üdülőközet 3.
4. 5. 6.
Turisztikai régió 1. Bodrogköz
2. Taktaköz-Harangod
3. Tokaj-Hegyalja
4. Zempléni hegység
Természetvédelmi terület: van  nincs neve:
Ipartelepítési korlátozás: van  nincs ha van, mire:
A település által reálisan támogatható méretű és tevékenységű vállalkozás:
Mezőgazdaság, falusi turizmus  Preferált tevékenységi körök:
Beszállítói, bedolgozói tevékenység 1.
Kisüzem létesítési feltételei megteremthetők 2.
Középüzem létesítési feltételei megteremthetők 3.
Középvállalatok telepíthetők 4.
Befektetési-kooperációs/idegenforgalmi ajánlatok a településről:
Termék:
Szolgáltatás: falusi és víziturizmus
Ingatlan (föld, épület): szabad ingatlanok ipari célra
Vállalati em, részesedésszerzés: