Zempléni Vállalkozási Övezet
Befektetői és turisztikai környezet adattára
Zemplén Enterprise Zone
Data Base of Investment and Tourism Environment

Nagyrozvágy

Önkormányzat címe, Tel./Fax: 3965 Nagyrozvágy, Vöröshadsereg u. 31. 47/376-051
Polgármester neve: Bányász Mihály
Település közigazgatási területe (km2): 26,82
Település távolsága a megyeszékhelytől közúton (km): 120 óra: 2
Népesség száma (fő): 860
Regisztrált munkanélküliek száma (fő): férfi: nő:
Aktív népesség száma (fő): Állandó: Ideiglenes:
Átlagkereset (eFt):
Állandó népesség kor szerinti megoszlása (fő): 0-19: 154 20-39: 125 40-59: 261 60- : 298

INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTSÁG

Van
(km)

Nincs
(km)

Intézményi ellátottság

Van
(km)

Nincs
(km)

Vasútállomás   30 Postahivatal x  
Távolsági autóbusz megálló x   Házisorvosi álláshelyek x  
Üzemanyagtöltő állomás   8 Gyógyszertár   8
Szálláshelyek   30 Rendőrség   8
Általános iskola x   Vámszabad terület   30
Középiskola   30 Főiskola   40

KÖZÜZEMI ELLÁTOTTSÁG

%

Nincs (km)

KÖZLEKEDÉS

Van (km)

Nincs
(km)

Vezetékes ivóvíz 100   Vasútvonal   30
Csatorna   x Iparvágány   30
Szennyvíztisztítás   x Főútvonal   30
Hulladékkezelés   x Másodrendű út x  
Vezetékes gáz 100   Bekötőút x  
Telefon 100   Kerékpárút   x
Aszfaltzott út 100   Folyami kikötő   40
Ásványok: Ércek: Átl. Aranykorona érték:
Bükk: Tölgy: Akác: Fenyő: Egyéb:
Víz: Tó: Folyó: Halászat: Vadászat:
Gazdálkodó szervezetek száma típusonként (db):

VÁLLALKOZÓI
KÖRNYEZET

Rt.

Kft.

Bt.

Kkt.

Állami vállalat

Szövetkezet

Egyéni vállalkozó

  3       1 5

NAGYOBB GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

Cég megnevezése

Termék, tevékenység

Foglalkoztatottak száma

Export (%)

Naxokervill Kft. elektr. alk. 5  
Herukon Rt. konfekció 80  
Namegép mezőgazdaság 3  
NR. Szolg. Szöv. mg. szolg. 6  
       
Idegenforgalmi
vonzerők
1. 2. 3.
4. 5. 6.
Turisztikai régió 1. Bodrogköz
2. Taktaköz-Harangod
3. Tokaj-Hegyalja
4. Zempléni hegység
Természetvédelmi terület: van nincs neve:
Ipartelepítési korlátozás: van nincs ha van, mire:
A település által reálisan támogatható méretű és tevékenységű vállalkozás:
Mezőgazdaság, falusi turizmus Preferált tevékenységi körök:
Beszállítói, bedolgozói tevékenység 1.
Kisüzem létesítési feltételei megteremthető 2.
Középüzem létesítési feltételei megteremthető 3.
Középvállalatok telepíthetők 4.
Befektetési-kooperációs/idegenforgalmi ajánlatok a településről:
Termék:
Szolgáltatás:
Ingatlan (föld, épület): szövetkezeti ingatlanok
Vállalati em, részesedésszerzés: