Zempléni Vállalkozási Övezet
Befektetői és turisztikai környezet adattára
Zemplén Enterprise Zone
Data Base of Investment and Tourism Environment

Filkeháza

Önkormányzat címe, Tel./Fax:  3994. Filkeháza, Rózsa F. u. 26. 47/370-010
Polgármester neve: Petercsák László
Település közigazgatási területe (km2): 4,44
Település távolsága a megyeszékhelytől közúton (km): 102 óra: 1,5
Népesség száma (fő): 128
Regisztrált munkanélküliek száma (fő): férfi: nő:
Aktív népesség száma (fő): 46 Állandó: 36 Ideiglenes: 10
Átlagkereset (eFt):
Állandó népesség kor szerinti megoszlása (fő): 0-19: 41 20-39: 26 40-59: 25 60- : 38

INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTSÁG

Van

Nincs

INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTSÁG

Van

Nincs

Vasútállomás   20 Postahivatal   3
Távolsági autóbusz megálló x   Házisorvosi álláshelyek   3
Üzemanyagtöltő állomás   3 Gyógyszertár   3
Szálláshelyek   3 Rendőrség   3
Általános iskola   3 Vámszabad terület   20
Középiskola   20 Főiskola   30

KÖZÜZEMI ELLÁTOTTSÁG

%

Nincs (km)

KÖZLEKEDÉS

Van (km)

Nincs
(km)

Vezetékes ivóvíz 100   Vasútvonal   20
Csatorna   x Iparvágány   20
Szennyvíztisztítás   x Főútvonal   20
Hulladékkezelés   x Másodrendű út x  
Vezetékes gáz 100   Bekötőút x  
Telefon 100   Kerékpárút   x
Aszfaltzott út 100   Folyami kikötő   30
Ásványok: Ércek: Átl. Aranykorona érték: 8
Bükk: Tölgy: Akác: Fenyő: Egyéb:
Víz: Tó: Folyó: Halászat: Vadászat: x
Gazdálkodó szervezetek száma típusonként (db):

VÁLLALKOZÓI
KÖRNYEZET

Rt.

Kft.

Bt.

Kkt.

Állami vállalat

Szövetkezet

Egyéni vállalkozó

             

NAGYOBB GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

Cég megnevezése

Termék, tevékenység

Foglalkoztatottak száma

Export (%)

       
       
       
       
       
Idegenforgalmi vonzerők 1. Zempléni hg. 2. Z. üdülőkörzet 3.
4. 5. 6.
Turisztikai régió 1. Bodrogköz
2. Taktaköz-Harangod
3. Tokaj-Hegyalja
4. Zempléni hegység
Természetvédelmi terület: van   nincs neve:
Ipartelepítési korlátozás: van   nincs ha van, mire:
A település által reálisan támogatható méretű és tevékenységű vállalkozás:
Mezőgazdaság, falusi turizmus Preferált tevékenységi körök:
Beszállítói, bedolgozói tevékenység 1. mező- és erdőgazdálkodás
Kisüzem létesítési feltételei megteremthetők 2.
Középüzem létesítési feltételei megteremthetők 3.
Középvállalatok telepíthetők 4.
Befektetési-kooperációs/idegenforgalmi ajánlatok a településről:
Termék:
Szolgáltatás: falusi turizmus
Ingatlan (föld, épület):
Vállalati em, részesedésszerzés: